De vrienden van ateljee15

Wie deelneemt aan een activiteit van ateljee15 wordt automatisch lid. Ateljee15 vraagt geen lidgeld aan zijn leden. Wie geen cursus volgt maar ons wel wil steunen kan aansluiten bij de Vrienden van ateljee15.

Vriend worden van ateljee15 heeft 2 voordelen

  • als kunstenaar mag je 30 werken in je portfolio laten plaatsen
  • je verdient er onze eeuwige dankbaarheid mee

  Wat moet je doen om Vriend van ateljee15 te worden?

  • de wet verplicht ons om bepaalde gegevens van onze leden te bewaren.
  • Deze gegevens worden nooit aan andere partijen meegedeeld.
  • Je hebt altijd het recht om je gegevens in te kijken of te wijzigen.
  • vul hieronder het inschrijvingsformulier in
  • stort 15 € op rekening BE43 0017 8872 8601van ateljee15 met vermelding van "Vriend" + je naam
  • proficiat, je bent nu voor de rest van je leven Vriend van ateljee15